KÖSZÖNTŐ

A BUSÓJÁRÁSRÓL

TURIZMUS


TURISTÁKNAK

ARCHÍVUM

 
A Busójárási Kódex

                          
 
a Busójárási Kódex teljes anyaga letölthető pdf formátumban   letöltés

Részlet a kódex anyagából:

"A Busójárás vendégeinek ellátása


Tekintettel arra, hogy városunkat a Busójárás alatt nagy számú látogató keresi fel, fontosnak tartjuk, hogy a vendégek mohácsi tartózkodásuk alatt a színvonalas programokon túl, minél rendezettebb városképpel találkozzanak, minél színvonalasabb, minőségi ellátásban részesüljenek.

A célok teljesülése érdekében az alábbi elvárásokat fogalmazzuk meg a Busójárásra érkező árusokkal (kézművesek, népművészek, iparművészek, vendéglátók, mutatványosok, és egyéb vásározók), a szervezéssel és a kitelepülésekkel kapcsolatban:

- A kézművesek és népművészek a város fő közterületein, a Szabadság utcában, a Széchenyi tér nyugati oldalán, a Bensheim téren és a Dózsa György utcában nyernek elhelyezést. Árusítási tevékenységüket a Kódex külön fejezetében taglaltak szerint, előre minősített termékeik esetében végezhetik. Részükre a város egységes megjelenésű sátrat biztosít.

- A mutatványosok részére a Kossuth Filmszínház mögötti terület van fenntartva. Amennyiben az adott évben nincs mutatványos kitelepülés, a terület parkolóként kerül hasznosításra.

- Az iparművészek és egyéb vásározók a Jókai utcában kapnak elhelyezést.

- A vendéglátást végző vállalkozók részére a Deák tér, a Szentháromság utca Eötvös utcáig terjedő szakasza és a Széchenyi Iskola udvara van fenntartva.

A fent megnevezett összes vállalkozással kapcsolatos egyöntetű elvárás, hogy árukínálatával, standjának megjelenésével, az esetlegesen szóló zenével illeszkedjen a Busójárás szellemiségéhez, a sokac, horvát hagyományokhoz.

A Busójárás során a kézművesek, népművészek, valamint a vendéglátást végző vállalkozók a tevékenységük folytatásához szükséges terület-bérleti jogot pályázati úton tudják elnyerni.

(A Szervezőt semmi - sem jogszabály, sem más előírás - nem kötelezi arra, hogy pályázati úton válassza ki a részvevőket. Ezt saját döntésre, belső elhatározásból annak érdekében teszi, hogy a legjobb minőséggel és a lehető legszélesebb kínálattal, hozzáférhető áron álljon a Busójárás vendégei rendelkezésére.)

A pályázaton nem indulhat olyan magánszemély, vállalkozás, mely Mohács Város Önkormányzata irányába korábban vállalt bármely szerződéses kötelezettségét nem teljesítette, vagy a Szervezők tapasztalata alapján a megelőző években bármi módon rontotta a rendezvény, a város hírnevét.

A pályázatok elbírálása során előnyben részesülnek azok, akik tevékenységüket egyedi, különleges - a Busójárás tradíciójához illeszkedő - megjelenéssel végzik, illetve autentikus termékeik, szolgáltatásaik, áraik kialakításával a Mohácsra érkező vendégek színvonalas, és korrekt ellátására törekednek. Azonosnak ítélt pályázatok közötti rangsor meghatározása tárgyalásos formában lebonyolított licit eljárás keretében történik.

A pályázat részletszabályainak kidolgozásáról, nyilvánosságra hozataláról, lebonyolításáról, a szükséges tárgyalások lefolytatásáról, a szerződések megkötéséről és teljesülésük nyomon követéséről Mohács város jegyzője gondoskodik.

A vendéglátási tevékenység végzésének egyéb szempontjai:

- Vendéglátó tevékenységet végezni az összes, jogszabályokban előírt feltétel együttes teljesítése mellett lehet. - A Busójárás napjain a város bérlet útján hasznosított területein forralt bort az Önkormányzat által meghatározott nagykereskedőtől kell beszerezni. - Forralt bort kizárólag az Önkormányzattól vásárolt, kifejezetten erre a célra készíttetett bögrékből lehet árusítani.

A busómaszkok és kézműves termékek árusításának feltételei

A népművészeti, kézműves vásárba jelentkezőknek pályázati lap kitöltésével van lehetőségük jelentkezni!

Rendezvényen részt vevő mesterek jó hírnevének védelmében az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy azoktól a jelentkezőktől, akik a kézműves vásáron még nem vettek részt, referenciát kér.

A referencia szempontjai

Jelentkező bemutatkozása (mesterség/tevékenység, zsűriztetés, elért szakmai eredmények, kapott elismerések, egyesületi tagság, elérhetőség)

Néhány termék bemutatása fotókon (zsűrizett és nem zsűrizett megjelölésével, zsűri jegyzőkönyvek másolatával)

A felállítani kívánt, saját árusító sátor/pavilon helyigénye (hosszúság m-ben X mélység m-ben) és ha van, fotója,

Ajánlások - ha vannak (egyesülettől, országos szakmai szövetségtől, szakmabeli neves mestertől stb...)

A Busójáráson törekedni kell arra, hogy a megfelelő szintű, a hagyományoknak megfelelő maszkok kerüljenek forgalomba. A maszkokat minden évben a hagyományokat ismerő, megfelelő kompetenciával bíró bizottságnak kell bemutatni, mielőtt azok forgalomba kerülnének.

A Busójáráson mohácsiak által készített maszk kerülhet árusításra. A megfelelő szintű árulásra szánt maszkokat el kell látni a "Mohácsi Busójárás védjegyével".

Az érintettek figyelmébe ajánljuk, hogy 2011-től a busójárás népművészeti vásárában csak olyan kézműves árusíthat busómaszkot, aki zsűriztette munkáit! Az alkalmi busómaszk árusok, akik a zsűrizésen nem szerepeltek portékájukat a Busójárás időtartalmában nem forgalmazhatják, velük bérleti szerződést nem kötünk.

A helyi kézművesek árusításának külön helyet biztosítunk a Széchenyi tér körzetében. Ezzel is erősítve a helyi, a mohácsi kézművesek központi szerepét.

Törekedni kell a népművészeti és hagyományos kézműves termékek árusítására. Az egyéb tárgyakat forgalmazó kereskedőket lehetőség szerint a busójárás központi helyszíneitől távolabbi utcákban kell elhelyezni.

2010. évtől a busójárás kísérő rendezvényeit teljes egészében külön helyszínen rendezi meg a város, így teremtve lehetőséget a néphagyomány autentikus arculatának megőrzéséhez.

Vasárnapi események

Busójárás vasárnap délután először a sziget oldali busók kelnek át a Dunán, őket a "Sokác-révben" várják be, majd együtt mennek a Kóló téri gyülekezőhelyre. A felvonulás a város főteréig tart, ahol különböző néptánc csoportok mutatják be műsorukat. Egy-egy busócsoportnak zenekari kísérete is van ez általában tamburazenekar. A mohácsi népzenészeken, együtteseken kívül jelen van ezen az ünnepen szinte minden hazai neves délszláv népzenei együttes, valamint a határon túlról Horvátországból is jönnek zenészek. Az este fő eseményei: a máglyagyújtás a Széchenyi téren és az esti sokác-bál.

A Kóló tér, Széchenyi tér, kompkikötő közötti szakaszon biztosítani kell a busók biztonságos felvonulásának útvonalát.

Ezen felül biztosítani kell, hogy a felvonulás során a nézők ne keveredjenek a busók közé, mivel így veszélyeztetik saját testi épségüket.

A busójárás felvonulásai során használt járművek állati erővel vontatottak, vagy motorral hajtottak.

A motorikus járműveknél törekedni kell arra, hogy azok különböző természetes anyagokkal megfelelő módon legyenek dekorálva. A dekoráción legyen a hangsúly és ezáltal a motorikus jellegük háttérbe szoruljon.

Kedd- farsangtemetés

A busójárás utolsó napja húshagyó keddre, azaz farsang utolsó napjára esik. Ez az a nap, amely leginkább megőrizte a hagyományt, ezzel hozzájárulva az itt élő emberek identitás tudatának erősítéséhez. A busók ezen a napon a telet és farsangot jelképező koporsót visznek végig a belvároson és nagy zajongás, vidám ünneplés közben a város teljes lakosságának vidám kíséretével a Széchenyi téren elégetik azt. Ez a farsangtemetés."
 
INTERAKTÍV
Térfigyelő kamera kép


Mohács Város Honlapja
 
Mohácsi Takarék
 
Nemzeti Kulturális Alap
 
MCS Vágóhíd
 
EMMI
 
Magyar Fejlesztési Bank
 
MohácsON Mobilapp
 
Dráva Hotel
 
Baranja
 
Tarr Kft.
 
Raiffeizen
 
Zsolnay Márkabolt
 
Jaksics és Fia
 
Mohácsi Vasöntöde
 
Munkás Butykó Építőipari Kft.
 
Steel Metál Kft.
 
Mohács Hő Kft.